Een update van oefentherapie bij patiënten met problemen van de lage rug.

Docenten:

Davy Lambrechts

Datum:

28 januari 2023 van 9.00 tot 17.00

Prijs:

€200 voor niet leden
€170 voor leden

Inschrijving:

Uiterste datum van inschrijving: 21 januari 2023

Inhoud:

“Ik geloof dat oefentherapie, meer dan eender welke andere vorm van therapie, de kracht heeft om beliefs te veranderen, de patiënt terug vertrouwen te geven in zijn of haar lichaam, zelfredzaamheid te verhogen en grenzen te verleggen.”

Patiënten met lage rugpijn zien we dagelijks in onze praktijk. Niet zelden gaat het om een complex en multifactorieel probleem waarbij dit naast de aanwezige pijnklachten ook leidt tot belangrijke beperkingen in het dagelijks functioneren. Een benadering vanuit het bio-psychosociaal model staat terecht vaak centraal in de behandeling van (chronische) lage rugpijn.

Uit de literatuur blijkt ook dat oefentherapie een waardevolle plaats inneemt, zeker wanneer de rugpijn wat langer duurt. Toch leggen we tijdens een behandelsessie vaak nog het meeste accent op het manuele werk op de behandeltafel, en krijgt de oefentherapie enkel aandacht tijdens de laatste 5 minuten.

Daarom wordt in deze praktisch georiënteerde opleiding vanuit een bio-psycho-sociaal kader geredeneerd over hoe oefentherapie meer en beter geïntegreerd kan worden, rekening houdend met verschillende factoren eigen aan de patiënt, de context, het dominante pijnmechanisme, …

  • Is er nog plaats voor analytische oefeningen of geven we best enkel nog functionele oefeningen?
  • Is de core van onze patiënten te zwak of vaak juist te gespannen?
  • Hoe zorgen we dat we onze patiënt meekrijgen in het verhaal om zo de therapietrouw te vergroten?
  • Hoe streng moeten we zijn naar de correcte uitvoering van de oefeningen, of beter gesteld: bij welke subgroep van patiënten moeten we streng zijn en bij welke juist niet?
  • Hoe verhoudt het middel oefentherapie zich tot andere behandelmodaliteiten?

Dit zijn slechts enkele vragen die beantwoord worden op deze leerrijke opleidingsdag.

In de voormiddag besteden we uitgebreid aandacht aan de evidentie en het klinisch redeneren. In de namidddag gaan we praktisch aan de slag aan de hand van verschillende casussen.