Orofaciale dysfuncties

Docenten:

Lieselot Theys

Datum:

19 November 2022 van 9.00 tot 17.00

Prijs:

€200 voor niet leden
€170 voor leden

Inschrijving:

Uiterste datum van inschrijving: 12 November 2022

Inhoud:

In deze cursus wordt de verbinding gelegd tussen de gnathologie, craniomandibulaire dysfuncties en orofaciale pijnklachten. Daarnaast bespreken we kort en bondig de invloed van dergelijke dysfuncties op aanverwante gebieden, zoals de cervicale wervelkolom en schoudergordel. Een must voor elke kinesitherapeut die zich verder wil verdiepen in de diagnostiek, onderzoek en manuele behandeling van kaakgewrichtsgerelateerde klachten.

 • Revisie van de anatomie, neurologie, biomechanica en pathologie, met linken naar de kinesitherapeutische behandeling
 • Relatie tussen de gnathologie en temporomandibulaire klachten: kauwen, bruxisme en (mal)occlusie
 • Kinesitherapeutisch onderzoek & differentieel diagnostiek van het TMG
 • Functionele mond- en kaakgewrichtsbehandeling
  • Lokale, manuele behandelingstechnieken op het TMG
  • Behandeling van andere oorzaken
   • Het Maxillo-mandibulair complex
   • De bijhorende weke delen
  • Het belang van een totaalaanpak op het mechanische gewricht: neurologisch, vasculair, myofasciaal en ligamenteus
 • De link naar de patiënt: de wederzijdse invloed van het lichaam en het TMG
  • Lichaamsgebonden klachten: posturologie en beweging
  • De impact van stress
 • Een multidisciplinaire benadering binnen het kinesitherapeutisch onderzoek en de behandeling: voeding, slaaphygiëne, coping van stress, ademhaling, sport, …
 • Hoe de samenwerking met andere medische disciplines optimaliseren