Betalingen


Inschrijvingen & annuleringen

 • U kunt zich on-line inschrijven voor de verschillende cursussen. U kunt ook schriftelijk inschrijven, U vindt het contactadres van BAMT op deze website.
 • BAMT-vzw neemt de inschrijvingsformulieren op in volgorde van betaling van het totale bedrag en dit tot het maximum aantal cursisten is bereikt. De overigen komen op een wachtlijst.
 • Binnen de twee weken na ontvangst van je betaling krijg je een bevestiging van je inschrijving als effectieve deelnemer of als wachtende.
 • Bij annulering minder dan 7 dagen voor cursusdatum, wordt het betaalde inschrijvingsgeld terugbetaald met inhouding van € 30 administratiekosten.
 • Bij onvoldoende belangstelling eigent BAMT-vzw zich het recht toe de cursus te annuleren. Wie ingeschreven was wordt hiervan onmiddellijk verwittigd, het betaalde cursusgeld wordt integraal terugbetaald.

Lidgeld

 • Het lidgeld bedraagt € 40.
 • Als lid van BAMT-vzw geniet je van een verminderde cursusprijs én worden je praktijkgegevens vermeld op de BAMT website (na deelname aan minstens 1 BAMT-cursusdag).
 • Het lidmaatschap is geldig van 1 september 2021 tot en met 30 augustus 2022.

Betalingen & facturatie

 • Enkel door overschrijving op de bankrekening van B.A.M.T. vzw:
  IBAN: BE09 4752 1030 0157.
  BIC-code: KREDBEBB
 • Vermeld steeds heel duidelijk uw naam en de datum van de cursus.
 • De factuur ontvangt u, na betaling, op de cursusdag zelf.