Privacy

 

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION

PRIVACY – VERKLARING

(wet in voege per 25.5.2018)

 

De persoonlijke gegevens die BAMT-vzw je vraagt, bij je inschrijving voor één of meerdere door haar ingerichte cursussen, worden enkel en alleen gebruikt voor interne verwerking. Deze gegevens worden onder geen enkel beding met derden gedeeld tenzij de wet ons daartoe zou verplichten.

Hierop zijn 2 uitzonderingen:

  1. Om je accreditatiepunten, toegekend door PQK voor een erkende cursusdag, effectief te ontvangen moet de cursusinrichter, in dit geval BAMT-vzw, volgende gegevens elektronisch doorgeven aan PQK: je naam, voornaam en RIZIV-nummer.
  2. Nadat je, als BAMT-lid, hiervoor uitdrukkelijk toelating hebt gegeven bij je inschrijving via de BAMT-website, kunnen de door jezelf ingegeven praktijkgegevens op de BAMT-website geplaatst worden. Deze gegevens kunnen door iedereen die de website bezoekt, geraadpleegd worden.

Alleen de statutair benoemde bestuursleden van BAMT-vzw kunnen je persoonsgegevens raadplegen.

Als BAMT-lid kan je je persoonlijke gegevens kosteloos raadplegen, aanpassen, verwijderen, uw toestemming tot publicatie intrekken of vragen om beperking ervan. Daarvoor dien je een persoonlijk ondertekend verzoek te zenden naar het secretariaat van BAMT-vzw.